Dixisti

Imple Pater quod dixisti, nos tuis iuvans precibus.

Jul 27
“Noe av det dummeste jeg vet om i den norske politikken er den moralismefobien som folk tuller med. Det å tenke moralsk, og opptre moralsk er et helt selvfølgelig og ufravikelig krav. Jeg tror ikke folk tenker over hva de egentlig sier når [de] stempler alt mulig som moralisme. Da sier de jo i virkeligheten at vi ikke skal ha moralske kriterier for det vi gjør. Det får du aldri av meg.” Rasmus Hansson | Håpet er grønt. - I: Klassekampen 27. juli 2013

Feb 5
“Liberalism, back to John Locke, has understood religion to be a fundamentally private matter. It has a difficult time understanding the existence of loyalties outside the law, and often views them as dangerous (unless the demands of faith are harmless and picturesque, like the Amish). But this is not the way many religious people understand religion. They view it as the grounding for a vision of justice, and the source of standards for a community of believers.” Michael Gerson | Obama’s new contraception rules try to fool Catholics

Jun 11
“Life without moral rules is not more free; it’s less free. It’s chaos. If the rules don’t rule, then power rules. If right doesn’t rule, then might rules. Bullies win. The strong take advantage of the weak. To see what life is like without rules, watch untrained babies or animals fighting. True morality is the way to freedom: freedom from tyrants and bullies, freedom from chaos and misery.” Peter Kreeft | Because God is Real

Apr 30
quaerere-deum:

Life of Raymond Lull. 14th century manuscript. 

quaerere-deum:

Life of Raymond Lull. 14th century manuscript. 


Apr 22
“At en som setter spørsmålstegn ved et syn på arkitekturen som har fått råde mer eller mindre uimotsagt i over 80 år, er reaksjonær og ikke radikal, kan virke som en selvmotsigelse. Men det er logisk ut ifra den selvforståelsen som hersker iblant funksjonalismens våpendragere: Funksjonalismen var og er progressiv, og alle som mener noe annet tar feil. Kort sagt, de har adoptert Vladimir Lenins elitepartimodell, som sier at revolusjonen allerede har funnet sted, og at den heretter forvaltes av Partiet. Et angrep på Partiet og dets verdier er dermed et angrep på revolusjonen, og sånn sett dypt reaksjonært.” Tommy Sørbø | Begrav funksjonalismen! i Klassekampen, 21. april 2012

“Ellers merker jeg meg at [sivilarkitekt Øyvind] Mo gjentar le Corbusiers påstand om at det å pakke konstruktive elementer i arkitekturen inn i historiske stilarter er absurd. Men like lite som sitt forbilde er han i stand til å begrunne en slik påstand. Skjønt hvorfor skulle han det? Funksjonalismen er en stil i slekt med 1900-tallets totalitære ideologier, og har hatt det kulturelle hegemoniet så lenge at dens tvilsomme påstander er blitt til natur. Og naturen trenger jo ingen begrunnelse.” Tommy Sørbø | Begrav funksjonalismen! i Klassekampen 21. april 2012

Mar 7
“Modern man listens more willingly to witnesses than to teachers, and if he does listen to teachers, it is because they are witnesses.” Pope Paul VI | Evangelii Nuntiandi (1975)

Oct 17

Randall Smith asks whether it is possible to create a ‘safe place’ in which ‘authentic dialogue’ can take place. The answer: Not really. Dialogue is rather like sex: It can be safe, or it can be effective. When people dialogue there’s always the risk that one of the parties will have to change his mind or his behavior; apologies may be necessary; feelings might get hurt. The most effective dialogue involves all three of these elements.


Authentic dialogue cannot be safe, but it can be respectful. Respectful dialogue is not castrated dialogue that tiptoes around the truth; it is dialogue that speaks with genuine respect for the personality and free will of the other person.

Melinda Selmys | Replies in New Oxford Review, September 2011

Oct 9
“Fundamentally, I don’t think the Catholic church gets enough credit for being a hell of a lot of fun. There’s great warmth and laughter in most Catholic circles, a rich intellectual tradition, a vast body of lore, an incredible range of characters, a deep desire to do good, an abiding faith against all odds, an ability to go anywhere and feel instantly at home, and even a deep love of good food, good drink, and good company. All that is part of the tapestry of Catholic life, but it rarely sees the light of day in commentary and reporting that focuses exclusively on crisis, scandal, and heartache.” John Allen | Religious freedom, Archbishop Fiorenza, and Catholic fun

Sep 20
“Krav om modernisering kommer dessuten sjelden fra grasrota. Der vil man stort sett ha alt ved det gamle. Det er de nymotens teologer som tror at alt må moderniseres.” Olav Rune Ekeland Bastrup | Er latin og kirkeslavisk mer hellig enn norsk? I: Verdidebatt, 20.09.2011