Dixisti

Imple Pater quod dixisti, nos tuis iuvans precibus.

Mar 11
“I want a laity, not arrogant, not rash in speech, not disputatious, but men [and women] who know their religion, who enter into it, who know just where they stand, who know what they hold and what they do not, who know their creed so well that they can give an account of it, who know so much of history that they can defend it. I want an intelligent, well-instructed laity - I wish…to enlarge [their] knowledge, to cultivate [their] reason, to get an insight into the relation of truth to truth, to learn to view things as they are, to understand how faith and reason stand to each other, what are the bases and principles of Catholicism…” Blessed John Henry Newman (1801-1890)

Mar 8

Farfar til Stubberud var haugianar. […]

Stubberud reiser seg og kikar på meg, han lyfter ein streng finger.

— Men pietisme handlar ikkje om puritanisme, det er vidt ulike ting. Sjå på salmane til Brorson. Pietistane hadde stor age for det kroppslege, dei braut med den abstrakte læra til statskyrkja.

— Bestefar elska livet. Du skulle ha sett han da han åt dei store suppene sine. Det han naut, var ikkje mat på ein tallerken, men Guds gåver til menneska.

Ronny Spaans | Då villoksen fall [intervju med Tore Stubberud]. — I: Dag og Tid, 7. mars 2014.

Mar 2
“När ambassaden i Israel gjorde sig av med Ekeroth, så var det på liknande sätt i förvissningen om att man inte skulle behöva argumentera i detalj för sin sak. Partierna i riksdagen hade ju sagt att SD var odemokratiskt och främlingsfientligt och det borde räcka. Det är just detta fenomen som brukar kallas politisk korrekthet – att man ersätter saklig argumentation med att hänvisa till en etablerad politisk konsensus.” Per Bauhn | Inget klotterplank för generaldirektörer (2014)

Feb 7
“Sometimes people hold a core belief that is very strong. When they are presented with evidence that works against that belief, the new evidence cannot be accepted. It would create a feeling that is extremely uncomfortable, called cognitive dissonance. And because it is so important to protect the core belief, they will rationalize, ignore and even deny anything that doesn’t fit in with the core belief.” Frantz Fanon | Black skin, white masks (1952)

Jan 5
“Dødssyndene heng i den kristne tradisjonen saman med skort på måtehald og tap av styring med eige liv. Etter denne tradisjonen er det ikkje slik at ein vert straffa for slik skort på måtehald og styring. Men syndene eller eksessane hindrar mennesket i å leve eit liv som frigjer og realiserer det personlege og åndelege i mennesket.” Kaj Skagen | Inferno.no. - I: Dag og Tid, 3. januar 2014

Sep 15
“For å løse arbeidsledigheten risikerer lederklassen nå å skape scenariet filosofen André Gorz fryktet, nemlig en stadig inntrengning på felt som fortsatt styres av gave- og gratisprinsippet: «Når stopper forvandlingen av alle aktiviteter til betalte aktiviteter med lønn som begrunnelse og maksimal avkastning som mål? Hvor lenge holder de skjøre demningene som fortsatt hindrer profesjonalisering av morskap og farskap, kommersiell framstilling av embryoer, salg av barn, organhandel?»” Serge Halimi | Strategi for gjenerobring. - I: Le monde diplomatique, september 2013

Aug 26
“When Tsar Nicholas I was introducing strict censorship, he explicitly excluded from it any book that contained more than a thousand pages: no one would read books if that kind anyway.” Martin Mosebach | The Heresy of Formlessness, p. 27

Aug 17
“At Arbeidarpartiet ikkje er ein sundagsskole, er vel kjent. […] Men i tillegg er Ap òg ei «rørsle», med kvasireligiøse trekk, slik som hos kommunistparti. Difor vert interne maktkampar opplevde som meir smertefullt enn i andre, meir sekulære parti. Dyrking av den heilage solidariteten står i motsetnad til usemje.
[..]
Difor vart Knudsen djupt vonbroten over at Gro ein gong skulda henne for «fraksjonsmerksemd», ei nærast religiøs fordøming.”
Arild Pedersen | Ei sjølvrettferdig soge. - I: Dag og Tid, 16. august 2013

“Many people don’t understand the difference between a vocation and your own idea about something. A vocation is a call—one you don’t necessarily want.” Mother Prioress Dolores Hart | The Ear of the Heart

Aug 8
“Goodness no more changes with time than it changes with space, geography, or culture. Historicism says it does. (Hegel is the main villain here). The historicist often silences proposals to arrest our moral decay with the cliché “you can’t turn back the clock”… When the clock goes wrong, that is exactly what you do, unless you are its slave. Instead of being master of time and servant of truth, modern man thinks he is master of truth and the servant of time—an illustration of the law that if you will not worship the true God, you will inevitably bow before some silly idol.

The argument that “you can’t turn back the clock” is very similar to the argument you always hear for fornication (and condoms) and abortion: “They’re going to do it anyway” (frequently followed by “you can’t turn back the clock”). This is an argument that is never given for anything unconnected with sex. Try giving it for racism, rape, or even smoking, and you will see how logical and consistent it is.”
Peter KreeftC.S. Lewis for the Third Millennium

Page 1 of 7